Jokamiehen oikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta kuka omistaa alueen tai on sen haltija.

Jokamiehenoikeutta saa käyttää, kunhan ei aiheuta haittaa tai häiriötä ympäristölle.Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse maksaa.Jokamiehenoikeudet koskevat kaikkia Suomessa oleskelevia, myös ulkomaalaisia.

Saat

 • kävellä, hiihtää ja pyöräillä luonnossa, paitsi pihamailla ja sellaisilla alueilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta
 • telttailla melko vapaasti, kunhan et mene liian lähelle asutusta
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • onkia ja pilkkiä
 • uida ja veneillä
 • kulkea jäällä

Et saa

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
 • häiritä poroja ja riistaeläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita
 • ottaa puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta
 • tehdä avotulta toisen maalle
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumusta tai meluamalla
 • roskata ympäristöä
 • ajaa moottoriajoneuvolla ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa tai metsästää ilman lupaa
Takaisin